Support

Ljusgrön symbol för att fästa en bergskil

Fästa en bergskil

Sätt lämplig kil i en spricka som smalnar av mot båten. Fäst förtöjningslinan och dra fast kilen för hand.

Mer nyttig info om att fästa bergskilar >>

Se en video om hur kilar sätts fast >>

Grön symbol för att lossa en bergskil

Lossa en bergkil

Du lossar en bergskil genom att släppa efter på förtöjningslinan så att du kan snärta bergskilen bakåt.

Mer info om hur bergskilar lossas >>

Ljusblå symbol för att sköta en bergskil

Sköta bergskilar

Borsta och skölj av kilen i kallt sötvatten. Låt den torka.

Undvik kontakt med frätande eller korrosiva ämnen.

En blå symbol för att kontrollera en bergskil

Kontrollera bergkilar

Avsyna vajern noga. Ingen vajertråd ska vara trasig. Det kan skada dig eller linan, samt minska hållfastheten.

Mer info om kontrollen >>

Grön symbol för att lossa en bergskil

Förvara bergskilar

Förvara bergskilarna torrt.

Så här fäster du bergskilen

Gör så här för att fästa en bergskil:

 1. Välj en lämplig spricka, som smalnar av i riktning mot båten
 2. Där sprickan smalnar av, prova vilken storlek som passar bäst
 3. Prova att vrida på kilen för bästa passform
 4. Sätt fast repet genom kausen och dra till för hand

Så enkelt är det att fästa kilen.

Drawing of Roq360 rock nut

Kontrollera att sprickans bägge sidor är solida, dvs en fast del av berget. Ibland kan en del vara en del av ett litet stenblock, men se ut som det är en del av brett. Ett sätt att kontrollera detta är att ta den största kilen och knacka mot det som berget. Du hör en ton. Prova sen och knacka på den misstänkta delen. Du ska höra samma solida ton. Om den är lägre så det inte en fast del av berget. Välj en annan spricka.

Kontrollera att sidorna i sprickan är rena utan mossa eller lösa stenar. Om så är fallet välj en annan spricka. Ta inte bort mossa, småsten och jord. Det är svårt nog för växter och djur att överleva på klipphällarna. På våren, kontrollera att det inte är snö och is där du fäster kilen.

Kontrollera att kilen är i en spricka som smalnar av i den önskade dragriktningen.

Instruktionsvideo

En startbild av videon

Så här lossar du bergskilen

Gör så här för att lossa en bergskil:

 1. Släpp efter lite på förlinan
 2. Snärta förlinan lite bakåt vid bergskilen och den lossnar

Så enkelt är det att lossa en bergskil.

Om bergskilen har haft mycket hård belastning kan stor mejsel behövas. Sätt mejselns spets mellan vajrarna i kilens huvud och slå till lite.

Så här kontrollerar du bergskilen

Titta noga på vajern. Inga trådar ska vara trasiga. Då kan du skada händerna och hållfastheten blir sämre.

Repor och märken på själva kilämnet är inget problem. Det kan till och med förbättra fästet för kilen i bergssprickor.

Kausen ska ha sin ögonform. Om den blivit avlång kan det bero på hög belastning. Det är inget problem för kilen. Men linan kan försvagas något pga den mindre krökningsradien.

  Om du har några frågor, kontakta oss gärna.

  Frågor och svar

   

  Hur stark är kilen?

  Kil XS och M håller för ett ton. De övriga kilarna håller för 1,5 ton. Själva tekniken är snarlik de som bergsklättrare använder och de förlitar sitt liv på att kilarna håller. Jämfört med andra kilar så har kilarna från Roq360 en kaus. Utan kaus så försvagas repet c:a 40%.

  Finns det verkligen sprickor som passar?

  Det finns ganska gott om sprickor i naturhamnar. Vid inventering av några typiska naturhamnar fanns det 4 gånger fler sprickor för Roq360-kilar än för andra kilar (både traditionella och justerbara).

  Lossnar inte kilen? Det känns tryggare att slå fast en kil.

  Själva kilmaterialet är aluminium och är lite mjukt. När du drar fast kilen för hand så fastnar den bra. När du sedan förtöjer den i båten så hålls kilen bra på plats. Var dock vaksam att sprickan smalnar av i dragriktningen. Inom klättersporten så slog man fast kilarna förr. Sedan decennier så gör man inte det då det förstör klippan och aluminiumkilar är säkra.