Naturhamnar – Förtöj på rätt sätt

Naturhamnar ger skydd för båtar mot vind och vågor. Du får en lugn plats för dagen eller natten. I naturhamnar kan man ligga på svaj eller förtöja mot land. För många är det bästa med båtlivet att förtöja mot en fin slät klippa i en skyddad vik. Våra skärgårdar ger många möjligheter till detta.

Men hur gör du?

Kolla först vädret. Varifrån blåser det? Hur kommer det att ändras under den tid du tänker stanna? Dvs ha koll på vindriktningen och om det är eventuell sjöbris. I skärgården är vanligen vind- och vågriktning densamma.

Hitta en lämplig vik som ger skydd mot vinden med hjälp av naturhamnsbeskrivningar, sjökort, plotter och appar. Tänk på att undvika de vikar som är öppna mot farleder då svall kan slå in i viken. Det finns ofta gott om andra vikar. Om du utgår från sjökort så kontrollera att viken är tillräcklig djup för din båt.

Läs på i naturhamnsbeskrivningar om den valda viken. Om den inte finns beskriven så kan en satellitvy vara bra. Vattenfärgen kan ge lite vägledning om djupet intill land. Du kan kanske se hur nära stranden det finns träd och skog, samt eventuella hus och bryggor.

Naturhamnsbeskrivningar >>

Så här lägger du till och förtöjer vid en klippa

Så här lägger två personer ombord en mindre eller medelstor båt till mot en klippa. Förtöjningen görs med ett ankare i aktern och två förlinor iland. Det är lättast att göra detta utan sidvind. Vind från land kan underlätta smile.

1. Reka

Börja med att hitta en lämplig plats. Kör sakta in mot klippan. Undvik motljus från solen som gör det svårt att se botten pga reflexerna i vattenytan. Kontrollera att det är tillräckligt djupt ända in och på sidorna. Se var du kan hitta en plats för att säkert gå iland utan att halka; undvik blött berg eller att det är för brant. Leta tills dess ni hittar en lämplig plats. Lägg platsen på minnet då ni senare ska komma tillbaka till den.

2. Lägg ankare

Backa ut och ta fram ankare, förlinor och bergskilar. Ankaret ska läggas i en linje rakt ut från klippan. Avståndet ska vara minst fyra gånger djupet där ankaret läggs, för att få en bra dragvinkel för ankarlinan. Lägg ankaret och låt ankarlinan löpa under det att du sakta kör mot klippan till den plats där ni ska gå iland. Med två personer är det enkelt; en kör och hanterar ankarlinan, den andra personen går iland från fören. Föraren ska se till att ankarlinan inte kommer in i propeller eller roder. Förbered med förlina och bergskilar vid fören. Fäst ena änden av förlinan runt en knap.

Rätt
Lägga ankare när båten sakta rör sig mot land
Undvik
Att dra i ankarlinan
Fel
Kasta ankare
Varför
När du kontrollerat släpper ner ankaret mot botten och sen släpper efter kommer ankaret och linan ej trassla till sig

3. Kliv iland

Kör sakta in mot klippan där personen vid fören dirigerar till rätt plats. Kasta förlinan en bit upp på land när det är nära. Föraren saktar in. När det är tillräckligt nära; kliv säkert iland. Bromsa genom att backa lätt med motorn. Tryck ut och håll fast fören så att den inte går på klippan. Sträck upp ankarlinan något men ej för hårt.

Rätt
Kliv iland från fören, använd ev. stävstege
Undvik
Ha någonting i händerna
Fel
Hoppa i land
Varför
Om du tappar balansen kan både du och båten skadas

4. Förtöj

Under tiden som en person håller fören, tar den andra personen med den andra förlinan och bergskilarna i land. Hitta lämpliga sprickor att sätta bergskilar i, helst lite snett föröver åt styrbord respektive babord. Fäst förlinorna i bergskilarna (pålstek). Ta linorna tillbaka till båten. Sträck upp och fäst förlinorna runt respektive knap. Gå till aktern och sträck upp ankarlinan ordentligt och kontrollera att ankaret håller.

Så här fäster du bergskilar >>

Rätt
Fäst bergskil i en spricka eller fast bergsögla
Undvik
Träd och stenar
Fel
Fästa i buskar
Varför
Trädens bark kan skadas. Träd vid strand har vanligen dåligt rotfäste. Buskar skadas. Förtöjning runt sten tenderar till att glida ner och smutsa ner förlinan.
Rätt
Använd bergsögla eller bergskil från Roq360
Undvik
Traditionell bergskil som slås ned
Fel
Använda bergskilar av rostfritt stål
Varför
Förutom att klassiska bergskilar är otympliga så kan de skada berget. Kilar i rostfritt stål är så hårda att de fäster dåligt och krossar berget.

5. Trimma förtöjningen – underlätta att gå iland

Idén med förtöjningen är att fören ska vara på en plats där det är lätt att gå iland och komma ombord utan att båtens för kommer mot klippan. Släpp eller sträck på förlinorna för att få fören på rätt plats. Sträck ankarlinan för att hålla ut båten från klippan.

Om det går fel…

Svårt att hålla fören…

När du klivit iland kan det ibland vara svårt att hålla fören… släpp då fören och håll i den förlinan du kastat upp på klippan. Kanske lämpligt att backa någon meter eller så med motorn.

Inget ankarfäste…

Om ankaret inte får fäste under förtöjningen… lämna eventuell fäst bergskil och förlina i land. Backa ut till ankarets plats och ta in ankarlinan under tiden så att den inte kommer i propeller eller roder. Ta upp ankaret. Lägg ankaret på nytt, gärna lite längre ut. Lägg till och förtöj på nytt.

Tips

Svårt med knopar och knapar

Om det är svårt med rätt knopar och hur man förtöjer runt knapar… Se till att åtminstone en person kan det. Den personen som kan lägga fast ankarlinan runt en knap, styr båten. Innan ankringen så har förlinorna fästs i respektive förknap. Då behöver den som går iland först inte göra fast förlinorna.

Vid sidvind

Om det är sidvind och du är ovan med tilläggning mot klippa så välj en nytt ställe utan sidvind. Om det redan finns en annan båt förtöjd, kanske de kan hjälpa till. Problemet med sidvind är att båten driver med vinden längs klippan. Ankaret och förlinan i lovart (mot vinden) ska förhindra detta när du väl är förtöjd.

Det gäller att snabbt få ett landfäste mot lovart. Det kan vara ett temporärt fäste rund en sten eller större träd som finns en bit bort. Sten och träd kan du se från båten. Du kan också sätta iland en person först som fäster två bergkilar med linor som lämnas i strandkanten. Lägg sedan ankare och gå mot klippan där förlinorna är klara.

Inför natten

Det kan vara smart att släppa lite på förlinorna och ta in lite på ankarlinan inför natten. Båten är då lite längre från land i händelse av svall eller vindförändring.