Jämförelse av olika bergskilar

Det finns flera olika bergskilar för att förtöjning av båtar:

  • Traditionell (rak eller vinklad; galvaniserad eller rostfri)
  • Vriden (galvaniserad eller rostfri)
  • KILiBERG
  • Klippfast
  • Roq360

Användbarhet – I naturhamnarnas klippor finns det sprickor som kan användas för att fästa bergskilar. Roq360 passar i c:a 4 ggr fler sprickor än traditionella bergskilar. Detta främst tack vare att Roq360 har olika bredd och kräver knappt nåt djup. KILiBERG är något sämre än traditionella då den är bredare och hårdare. Klippfast är sämst då den kräver breda sprickor.

Vikt – Traditionella och vridna bergkilar samt KILiBERG väger 250-400 gram. Dessutom behövs en liten slägga som väger c:a 1 kg. Klippfast väger 400-700 gr beroende på storlek. Roq360 väger bara 70-150 gram beroende på storlek; klart lättast.

HandvänlighetRoq360 är bäst med släta ytor och inga rörliga delar. Traditionella kilar har en grov yta och en lös ring. Klippfast har flera rörliga delar.

Fästa – Traditionella och vridna bergkilar slås ned med en liten slägga tills de sitter fast. Det tar c:a 20 sekunder. Detsamma gäller KILiBERG. Det tar dock lite längre tid för de kilar som är av rostfritt stål då de är hårdare än galvaniserat stål. Klippfast sätts i sprickan och skruvas sen fast. Det ofta lite svårt att få den att fastna med sina klor. Roq360-kilarna fästs genom att de sätts i sprickan och dras till för hand. Roq360 är snabbast och fästs på några sekunder och det kan dessutom göras med en hand (den andra handen kan ju exv hålla repet till båten).

Lossa – Traditionella och vridna kilar samt KILiBERG lossas genom att slå på kilen i sidled några gånger, gärna med ett samtidigt drag uppåt. Det tar c:a 15 sekunder. Klippfast skruvas loss på c:a 15 sekunder. Roq360 lossas genom att snärta loss den på en sekund.

BreddRoq360 har en oliksidig form och finns i olika storlekar, vilket gör att de passar flest sprickor. Klippfast är teoretiskt bra med justerbar bredd och finns i två storlekar. Den minsta storleken är ändå dock hela 35 mm vilket passar dåligt i skärgårdarnas klippor smala sprickor. Dessutom är formen begränsande. De traditionella har en fast bredd på 22 mm.

DjupDe flesta sprickorna i skärgården är grunda; där Roq360 är bäst. De traditionella är långa och passar sämst.

RepvänlighetRoq360 är bäst med stor 12 mm polerad rostfri kaus. Den större krökningsdiametern är att föredra då den försvagar  repet minst. Den polerade kausen ger minst nötningsskador. För Klippfast träs repet träs igenom ett hål i 6 mm rostfri plåt. De traditionella kan köpas som rostfria med polerad 6 mm ring. Traditionella i galvaniserat utförande är opolerade och kan också på sikt ge rostmärken.

Miljövänlighet – De kilar som slås ned med slägga kan skada berget. Det är inte ovanligt att stenflisor lossnar, speciellt när kilen slås loss. Roq360 är bäst då den fästes genom att dra fast den med en hand. Sämst är de kilar som slås ned och är av gjorda i rostfritt stål, då de är mycket hårda. Roq360 har skonsam mjuk aluminium mot berget. Dessutom fästs Klippfast och Roq360 helt ljudlöst.

Sammanfattning – Roq360 är den bästa bergskilen i samtliga nio faktorer. Klippfast är en avlägsen tvåa. Övriga är sämst.

Kommentar kring klätterkilar: De är ganska lika Roq360 då de har samma grundkonstruktion. Klätterkilar har enbart en vajerögla och är avsedda att användas med karbinhakar. Roq360 har rostfri kaus och rostfri vajer då de ska användas i marin miljö. Klätterkilar har galvaniserad vajer där galvaniseringen slits och vajern börjar rosta.